• Wielerclub Onder Ons Parike | Steenweg | 60 | 9661 | Brakel (Parike) | +32 55 42 50 23 | info@woop.be | www.woop.be
Sportclub Sportclub
Erkende Sportclub Sportclub (Lid erkende Vlaamse sportfederatie)
Duurzame G-sportclub Sportclub met duurzame G-sport werking