• Koninklijke Voetbal Club Kessel Lo 2000 | Stadionlaan | 8 | 3010 | Leuven (Kessel-Lo) | +32 16 26 21 50 | herbert.dhaese@gmail.com | www.kvckessel-lo.be
Sportclub Sportclub
Erkende Sportclub Sportclub (Lid erkende Vlaamse sportfederatie)
Duurzame G-sportclub Sportclub met duurzame G-sport werking