• Runners Maarkedal | Nederholbeekstraat | 9680 | Maarkedal (Etikhove) | +32 55 23 91 02 | runnersmaarkedal@telenet.be | www.runnersmaarkedal.be/
Sportclub Sportclub
Erkende Sportclub Sportclub (Lid erkende Vlaamse sportfederatie)
Duurzame G-sportclub Sportclub met duurzame G-sport werking