• De Kalmoes | Neep | 82 | 9402 | Ninove (Meerbeke) | +32 54 33 36 65 | isabelle@dekalmoes.be | www.dekalmoes.be
Sportclub Sportclub
Erkende Sportclub Sportclub (Lid erkende Vlaamse sportfederatie)
Duurzame G-sportclub Sportclub met duurzame G-sport werking