• Koninklijke Sporting Club Exelsior Mariakerke | Polderkenslaan | 31 | 9030 | Gent (Mariakerke) | +32 9 226 98 55 | karel.van.wassenhove@telenet.be | www.ksce-mariakerke.be
Sportclub Sportclub
Erkende Sportclub Sportclub (Lid erkende Vlaamse sportfederatie)
Duurzame G-sportclub Sportclub met duurzame G-sport werking